Vitar novosti

Počinje proizvodnja prvog hrvatskog trimarana! U sklopu jedinstvene nautičke manifestacije Fiumanke predstavljen je početak izgradnje prvog hrvatskog trimarana pod nazivom VITAR23 projektantskog tima (Ivan Cindrić, Ivan Margić, Tin Matulja)... opširnije

Izrada prototipa trimarana Vitar23 Tim ljudi koji se priključio projektu VITAR u smislu proizvodnje prototipa te slijedno tome serijskoj proizvodnji trimarana Vitar23 je tvrtka as2con... opširnije

Trimaran Vitar23 inovacija godine 2010 Duga je tradicija našeg kraja u izumima i inovacijama vezanim uz more. Nije stoga čudno što je inovator godine u Primorsko-goranskoj županiji, Ivan Cindrić nagrađen ... opširnije

Start jesenskog ciklusa projekta Vitar Nakon uspješne institucionalne prezentacije projekta Vitar krećemo u novu fazu razvoja projekta ... opširnije

Preporuka projektu VITAR od MZOŠ-a U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem... opširnije
Preporuka projektu VITAR od MINGORP-a Uvidom u projekt "Vitar" koji ste nam prezentirali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dne 07. svibnja 2010. godine a obuhvaća... opširnije
Preporuka projektu VITAR od HJS-a U cilju stvaranja uvjeta za nesmetan razvoj sportskog jedrenja u svim njegovim oblicima u Republici Hrvatskoj... opširnije
Prezentacija u MINT-u Projekt Vitar je uspješno prezentiran u prostorima ministarstva turizma MINT-a ... opširnije

Projekt Vitar

projekt Vitar

Uvod
Projekt VITAR ima za cilj popularizaciju sporta, unapređenje nautičkog turizma te uspostavljanje atraktivnog i dinamičnog sistema regatnog natjecanja sa „one class design“ trimaranima tip Vitar 23.

Održavanjem trimaranskih regata u blizini većih gradova na Jadranskoj obali, oko otoka, te u unutrašnjosti na jezerima, gdje za to postoje uvjeti, uz veliki broj učesnika regata, sponzora i medija, plasiramo novi proizvod na svjetsko tržište te promoviramo Hrvatsku novim turističkim sadržajem.

Promocija Hrvatskog proizvoda i dopunjavanje turističke ponude
Projekt VITAR je produkt hrvatskih tvrtki. U svom djelovanju i nastupu na domaćim i stranim tržištima uvelike doprinosi promociji Hrvatske. Dijelom kao uspješni projekt popularizacije sporta i unapređenja nautičkog turizma, a dijelom kao proizvod izuzetne oblikovne i tehničke kvalitete.

Imenovanje, simbol, logotip
VITAR
Vjetar u dalmatinskom dijalektu - vitar.
Oblik simbola je apstrakcija topografske oznake za jačinu vjetra.

Slogan
Slobodan ka' Vitar TM

Blog
Sve akcije i događaje vezane uz razvoj projekta Vitar možete pratiti i komentirati na našem blogu.

Blog : Vitar23mail to a friand facebook twitter delicio stumble
top