Vitar novosti

Počinje proizvodnja prvog hrvatskog trimarana! U sklopu jedinstvene nautičke manifestacije Fiumanke predstavljen je početak izgradnje prvog hrvatskog trimarana pod nazivom VITAR23 projektantskog tima (Ivan Cindrić, Ivan Margić, Tin Matulja)... opširnije

Izrada prototipa trimarana Vitar23 Tim ljudi koji se priključio projektu VITAR u smislu proizvodnje prototipa te slijedno tome serijskoj proizvodnji trimarana Vitar23 je tvrtka as2con... opširnije

Trimaran Vitar23 inovacija godine 2010 Duga je tradicija našeg kraja u izumima i inovacijama vezanim uz more. Nije stoga čudno što je inovator godine u Primorsko-goranskoj županiji, Ivan Cindrić nagrađen ... opširnije

Start jesenskog ciklusa projekta Vitar Nakon uspješne institucionalne prezentacije projekta Vitar krećemo u novu fazu razvoja projekta ... opširnije

Preporuka projektu VITAR od MZOŠ-a U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem... opširnije
Preporuka projektu VITAR od MINGORP-a Uvidom u projekt "Vitar" koji ste nam prezentirali na sastanku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dne 07. svibnja 2010. godine a obuhvaća... opširnije
Preporuka projektu VITAR od HJS-a U cilju stvaranja uvjeta za nesmetan razvoj sportskog jedrenja u svim njegovim oblicima u Republici Hrvatskoj... opširnije
Prezentacija u MINT-u Projekt Vitar je uspješno prezentiran u prostorima ministarstva turizma MINT-a ... opširnije

Uvjeti korištenja

Projekt Vitar, projekt trimaran Vitar23, www.vitar23.com je vlasništvo tvrtke Šček-Cindrić d.o.o.

Web stranicu www.vitar23.com pokrenuo je i uređuje Šček-Cindrić d.o.o.

Šček-Cindrić d.o.o. - u daljnjem tekstu "VITAR23".

Sljedeće su uvjeti zakonitog ugovora između Vas i VITAR23.

Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovih web stranica, vi potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i složili se da će vas ovi uvjeti obvezivati, te da ćete postupati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući kontrolne zakone i pravila. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, nemojte koristiti ove web stranice.

Ova Web stranica može sadržavati i druge napomene o vlasništvu i autorskim pravima, čiji uvjeti se moraju proučiti i poštivati. Informacije na ovoj Web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada VITAR23, ili je ustupljen VITAR23, a u vlasništvu je trećih osoba. VITAR23 također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu VITAR23 ili u vlasništvu trećih osoba. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim Internet stranicama isključivo su vlasništvo VITAR23. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripada VITAR23. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s VITAR23 Internet stranica nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja ovih Internet stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. VITAR23 može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti.

VITAR23 ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje VITAR23 i upotreba tih informacija je samo odgovornost primatelja. VITAR23 ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje VITAR23 daje. Dostavljanjem informacija, VITAR23 ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

VITAR23 ne želi primati povjerljive ili informacije koje se tiču vlasništva, od Vas, preko ove Web stranice. Molimo, imajte na umu da će se bilo koje informacije ili materijal koji se pošalje VITAR23 -u tretirati kao da NISU povjerljive. Slanjem nekih informacija ili materijala VITAR23 -u, vi dajete VITAR23 -u neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slažete da VITAR23 može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike koje ste mu poslali u bilo koju svrhu. Međutim, mi nećemo objaviti vaše ime ili na drugi način publicirati činjenicu da ste nam Vi poslali materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo vašu dozvolu da koristimo vaše ime; ili (b) vas najprije obavijestimo da će materijali ili druge informacije koje ste nam poslali na određeni dio ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeno zajedno s vašim imenom; ili (c) smo obavezni to učiniti po zakonu.

VITAR23 -ove obaveze u vezi njegovih proizvoda i usluga se ravnaju isključivo s ugovorima pod kojima se oni dobavljaju.

VITAR23 ne predstavlja niti na koji način niti jednu drugu Web stranicu do koje možete doći preko ove stranice. Kad pristupite ne- VITAR23 Web stranici, čak i nekoj koja ima VITAR23 -logo, molimo shvatite da to nije zavisno o VITAR23 -u i da VITAR23 nema kontrolu nad sadržajem te Web stranice. Dodatno, veza na ne- VITAR23 Web stranicu ne znači da VITAR23 podržava ili prihvaća ikakvu odgovornost za sadržaj ili upotrebu takve Web stranice. Na vama je da poduzmete mjere predostrožnosti i budete sigurni da sve što izaberete za upotrebu bude bez virusa, crva, trojanskih konja i drugih stvari destruktivne naravi.

VITAR23 NI U KOM SLUČAJU NIJE NIKOMU ODGOVORAN ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU OD UPOTREBE OVE ILI DRUGIH WEB STRANICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK DOBITI, PREKID U RADU, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠIM SISTEMIMA ZA OBRADU PODATAKA ILI DRUGAČIJE, ČAK I KAD SMO IZRIJEKOM OBAVIJEŠTENI O TAKVIM ŠTETAMA.

SVE INFORMACIJE VITAR23 DOSTAVLJA SAMO NA BAZI "KAKO JE". VITAR23 NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA, IZRAVNA ILI POSREDNA, UKLJUČUJUĆI POSREDNA JAMSTVA PROĐE NA TRŽIŠTU I PRIKLADNOSTI ZA NEKU ODREĐENU SVRHU.

VITAR23 može u bilo koje vrijeme promijeniti ove uvjete i ažurirati ove informacije. Upotrebom ovih web stranica, vi se slažete da ćete biti obvezani i s takvim promjenama, pa stoga trebate povremeno posjetiti ovu stranicu da odredite trenutne uvjete koji vas obvezuju.

mail to a friand facebook twitter delicio stumble
top